Wat doet loonbedrijf Haerst?

Voor agrarische bedrijven, zandwinningbedrijf Haerst, bouwbedrijven,
wegenbouwbedrijven worden de volgende werkzaamheden verricht:

 • Egalisatie van weiland,
 • inzaaien en doorzaaien,
 • graslandvernieuwing,
 • grondverbeteringwerkzaamheden ontwateringsloten graven,
 • grondverplaatsing, ophoging- afgravingwerkzaamheden, etc.

Over welk materieel beschikt het bedrijf?

 • 5 trekkers
 • 2 shovels
 • 2 kranen voor werkzaamheden in dichte bebouwing (ruimtebeperking)
 • 2 mobiele rupskranen
 • 2 gronddumpers
 • Zandauto
 • Gewasbeschermingsmachine
 • Spitmachine
 • Freesmachine;
 • Woelpoot;
 • Zaaimachines;
 • Cultivator;
 • Rotorkopeg;
 • Bomenpootmachine;
 • Portaaltrekker;
 • Weilandbloter;
 • machinale bestrating/erfverharding;
 • egalisatieapparatuur;
 • verdichtingapparaat;
 • containerbakken
 • diverse kleine machines

Waar is Haerst gevestigd?
Het bedrijf beschikt over een bedrijfspand aan de Veenekampseweg te Zwolle.

Specialiteit:
Haerst is gespecialiseerd in loonbedrijfwerkzaamheden voor agrariƫrs en het
uitvoeren van kleinschalige werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen in
bijvoorbeeld binnensteden.
Het mini materieel is hierop afgestemd.